Arvot, Visio, Missio

Hiphei Hybridi sovelluksen keskeisenä elementtinä on aktivoida lapsia ja heidän opettajiaan tekemään ja kokemaan asioita. Sovelluksen tärkein tavoite on saada lapset rakastumaan paikalliseen ja koko maailman luontoon ilman ilmastoahdistusta. Erilaiset taiteen menetelmät ja sadut ovat keskeisessä roolissa sovelluksessa, koska näiden tiedetään tutkimusten mukaan kehittävän monia tärkeitä taitoja kuten empatiaa, uskallusta kokeilla ja epäonnistua, tunnetaitoja ja väkivallatonta kommunikaatiota.

Peli avaa 5-8 -vuotiaille lapsille mahdollisuuden nähdä, kokea ja oppia eri kulttuureista kuuntelemalla ja kertomalla tarinoita, harjoittelemalla taitoja sekä saamalla tietoa tunnetaidoista, kestävästä kehityksestä, luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille, eri kulttuurien erilaisista tavoista toimia yhteisön jäsenenä, tasa-arvoisuudesta ja rauhakasvatuksesta. Tietoja ja taitoja jaetaan ja opitaan globaalissa yhteisössä.

Tasa-arvo lasten oikeudet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet rakkaus

sivistys väkivallattomuus

kulttuurinen tuntemus ja moninaisuus

Positiivisuus Mahdollistaminen

Visio

Hiphei Hybridistä luodaan erilaisia pelillisiä sovelluksia maailman eri ikäisille lapsille ja nuorille aikuisille.

Pelisovellus edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita konkreettisesti maailman eri maissa ja vahvistaa eri ikäisten ihmisten tunne-ja empatiataitoja.

Pelisovellus mahdollistaa lapsille ja nuorille aikuisille mahdollisuuden tehdä ympäristötekoja.

Hiphei Hybridi tuottaa tietoa ja lisää ymmärrystä kasvatuksen ja opetuksen mahdollisuuksista hyödyntää digitaalisuutta ja pelillisiä sovelluksia.

Shopping Cart
fiFinnish