Rauhantalo

Peli koostuu kymmenestä (10) tilasta, joissa kussakin pysähdytään tutkimaan kulloinkin valittua YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää teemaa. Peli koostuu pedagogisesti sopivasta ja merkityksellisestä sisällöstä, joka avaa ikkunoita maailman eri kolkkiin.

Esimerkiksi Kirjastossa lapset pääsevät tutustumaan eri maiden tarinoihin ja satuihin. Näitä kertovat lapset ja aikuiset yhdessä toinen toisilleen. Satujen avulla tuetaan lasten myönteistä kasvua ja kehitystä. Satujen avulla lapsi saa mahdollisuuden harjoitella tunnistaa ja käsitellä tunteitaan sekä pysähtyä eri puolilla maailmaa elävien lasten tavanomaisiin arjen kokemuksiin. 

Pelin avulla lapsi pääsee tutustumaan erilaisiin tunteisiin, erilaisiin tilanteisiin ja todellisuuksiin. Satujen sisältämiä opetuksia ja lapsissa herättämiä tunteita ja ajatuksia syvennetään taiteen ja leikin keinoin.

Kun lapset saavat tehtäviä tehdyksi ja palautettua omia teoksiaan taloissa toimiviin gallerioihin, he voivat katsella, kommentoida ja ihastella myös muiden lasten tekemiä teoksia sekä havaita, miten erilaisin tavoin käsittelyssä olevaa teemaa on lähestytty ja tulkittu. 

Kun tehtäviä on tehty riittävästi eri puolilla maailmaa, lapset voivat ihastella yhteistyön voimaa ja seurata, kun maailmaan istutetaan puita heidän ansiostaan tai rakennetaan kouluja, mahdollistetaan koulujen toimintaa, tasa-arvoa ja suojellaan luontoa. Tehdään hyvää.

Pelin keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa myönteisesti lasten tunnetaitoihin, vahvistaa sosiaalisia taitoja sekä rakkautta luontoon ja luonnosta huolehtimiseen. Pelin eri talot tahtovat edistää taitojen kehittymistä, kommunikaatiotaitojen ja mielikuvituskyvyn kehittymistä sekä luoda toivoa ja vahvistaa lapsen positiivista ajatusta itsestään, maailmasta ja luonnosta. 

Hiphei Hybridi peli kannustaa aikuisia ja lapsia tutustumaan lähiympäristöstä löytyviin tavallisimpiin kasveihin, kertomaan muille lapsille omasta arjestaan ja lähiympäristöstään myönteisen luontosuhteen tukemiseksi. Luonnossa liikkumisen tiedetään vahvistavan vastustuskykyä, alentavan stressiä, rauhoittavan ja auttavan keskittymään. Lapselle luonto tarjoaa loputtoman maaston mielikuvitukselle ja satujen jatkumisen omissa luontoleikeissä. 

Shopping Cart
fiFinnish