Hip Hei Hybridi

Hiphei Hybridi on ympäristö- ja tunnekasvatukseen suunniteltu satupedagoginen pelisovellus koululuokkiin, jota pelataan opettajajohtoisesti. Pelin ensimmäinen versio on suunnattu maailman 5-8 -vuotiaille. Pelin ensimmäinen täysversio valmistuu kevään 2022 aikana! 

Hiphei hybridi yhdistää modernin pelaamisen osaksi luokkaopetusta. Opettajan johdolla tapahtuva pelaaminen edistää oppimista ja tukee lapsen kasvua kohti luontoa arvostavaa, tasa-arvoista ja maailman moninaisuutta ymmärtävää yksilöä ja yhteisön jäsentä. Hiphei hybridi näyttää ja tuntuu peliltä, eikä vain lainaa pelillisiä elementtejä. Progressiivinen eteneminen tarinassa, elävä visuaalinen yleisilme ja globaali vuorovaikutteisuus tekevät Hiphei hybridistä täysin uudenlaisen tavan oppia asioita luokkaympäristössä ja myös sen ulkopuolella.

Sovelluksen päähenkilönä seikkailee Hiphei Hybridi, hauska tekoälyinen robotti, joka superälystään huolimatta tarvitsee lisää tietoa ja ymmärrystä, voidakseen toimia maailman ihmisten ja luonnon hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla.  Sovellusta käyttävät lapset ja aikuiset auttavat Hipheitä. He etsivät yhdessä tietoja ja opettelevat taitoja fyysisen ja psyykkisen ympäristön parantamiseksi. Sovellus on monikielinen ja se yhdistää pelin, sadun ja mahdollisuuden dialogiin maailman muiden lasten kanssa ympäristön suojelemiseksi. 

Pelisovellus on kouluille maksuton ja saadun palautteen avulla Hiphei Hybridi edelleen kehitetään, mutta myös selvitetään ja tutkitaan pelisovelluksen merkitystä opetuksen ja erityisesti globaalin ympäristökasvatuksen välineenä. Hanke julkaisee aiheesta tutkimuksellisia artikkeleita ja katsauksia.

Idean isä, Esko-Pekka Tiitinen, kuvasi Hiphei Hybridin syntymistä Think Ink -palkinnon saatuaan seuraavasti:

Kaikki hyvä alkaa lapsuudesta, niin myös rakkaus luontoa kohtaan.  Globaali tietojen, taitojen ja kokemusten välittäminen auttaa meitä ja seuraavia sukupolvia hyväksymään erilaisuuden, löytämään luonnon monimuotoisuuden ja yhteistyön voiman. ”

Shopping Cart
fiFinnish